GELDTERUGGARANTIE

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten enerzijds door THC Protect LLC, met maatschappelijk kapitaal van 100.000 USD, met maatschappelijke zetel te 18585 Coastal Hwy Unit 10 PMB 1008, Rehoboth Beach, DE 19971-6147, Verenigde Staten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Delaware onder nummer 2530768 en beheerder van de website, en anderzijds door elke rechtspersoon die via de website een aankoop wenst te doen, hierna te noemen "de koper".

Artikel 1. Doel

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele betrekkingen tussen THC Protect LLC en de koper vast te stellen en de voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op elke aankoop via deze website. De aankoop van een product via deze website houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper in van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper verklaart deze voorafgaand aan zijn bestelling te hebben gelezen. Voordat elke transactie plaatsvindt, verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de website direct verband houdt met zijn beroepsactiviteit en dat hij geregistreerd is voor de BTW, en anderzijds dat hij de volledige juridische capaciteit heeft om zich te binden aan deze algemene verkoopvoorwaarden.

THC Protect LLC behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar website te verbeteren. De geldende voorwaarden zijn daarom die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn die welke op de website van THC Protect LLC staan, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. THC Protect LLC behoudt zich het recht voor om op elk moment het assortiment van producten te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving met de belangrijkste technische kenmerken (inhoud, gebruik, samenstelling, enz.). De foto's zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden de verkoper op geen enkele manier. De verkoop van de op de website gepresenteerde producten is bedoeld voor alle kopers die in landen wonen die de volledige toegang tot hun grondgebied van deze producten toestaan.

Artikel 3. Tarieven

De prijzen op de internetcatalogusbladen zijn prijzen in lokale valuta, inclusief alle belastingen. THC Protect LLC behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige prijs is die van toepassing is op de koper. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, die in rekening worden gebracht bovenop de prijs van de gekochte producten en worden berekend op basis van het totale gewicht van de bestelling.

Artikel 4. Bestelling en betalingsvoorwaarden

Voordat een bestelling wordt geplaatst, heeft de koper de mogelijkheid om een account aan te maken. Het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk vanuit de zijbalk van het menu. Bij elk bezoek moet de koper, als hij wil bestellen of zijn account wil raadplegen (status van bestellingen, profiel, enz.), zich identificeren met behulp van deze gegevens. THC Protect LLC biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende stappen te bestellen en te betalen, met 3 betalingsmogelijkheden naar keuze :

Betaling per bankoverschrijving : De koper moet contact opnemen met THC Protect LLC per e-mail om een offerteaanvraag in te dienen. Hij dient de producten die hij wil bestellen, de gewenste vervoerder, zijn e-mailadres, telefoonnummer, evenals zijn leverings- en factuuradres te vermelden. Na het verzenden van zijn verzoek wordt hem een offerte verstrekt met de contactgegevens van THC Protect LLC. De overschrijving moet binnen 30 dagen plaatsvinden en het volledige bedrag moet zonder bankkosten op de rekening van THC Protect LLC aankomen. De koper is verantwoordelijk voor alle bankkosten met betrekking tot de overschrijving. Pas nadat het bedrag op de rekening van THC Protect LLC is bijgeschreven, zal deze laatste de bestelling verwerken.

Veilige betaling per creditcard (via het Stripe-systeem) : De koper selecteert de producten die hij in zijn "winkelwagen" wil bestellen, wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het leveringsadres of geeft een nieuw adres op. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper voorgelegd, evenals de naam van de vervoerder en de geschatte levertijd. Daarna gaat de koper over tot betaling. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar het beveiligde Stripe-platform om veilig zijn creditcardgegevens in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en het contract definitief gevormd. Betaling met creditcard is onherroepelijk.

De bevestiging van een bestelling houdt de aanvaarding in van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van de perfecte kennisname ervan en de afstand van de eigen aankoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen als bewijs gelden van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en dit heeft opgegeven op zijn bestelformulier, zal THC Protect LLC hem per e-mail de bevestiging van de registratie van zijn bestelling sturen.

Indien de koper contact wil opnemen met THC Protect LLC, kan hij dit doen per post op het volgende adres : THC Protect LLC, 18585 Coastal Hwy Unit 10 PMB 1008, Rehoboth Beach, DE 19971-6147, Verenigde Staten; per e-mail op het volgende adres : contact@thcprotect.com.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

THC Protect LLC behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten totdat de prijs, inclusief hoofdsom, kosten en belastingen, volledig is geïnd.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De koper heeft een termijn van dertig werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en het product aan de verkoper terug te sturen voor omruiling of terugbetaling zonder boete.

Artikel 7. Levering

De leveringen worden gedaan op het adres dat is vermeld op de bestelling, dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn. De bestellingen worden uitgevoerd door de vervoerder die bij de bestelling is gekozen, de leveringsservice is met tracking en zonder handtekening. De levertijden worden slechts bij benadering gegeven; als deze levertijden dertig dagen na de bestelling overschrijden, kan de verkoopovereenkomst worden ontbonden en kan de koper worden terugbetaald. THC Protect LLC zal per e-mail het volgnummer van het pakket aan de koper verstrekken. De koper wordt aan huis geleverd door zijn bezorger. In geval van afwezigheid van de koper ontvangt hij een kennisgeving van zijn postbode, waardoor hij de levering van de bestelde producten binnen een door de bezorgdiensten aangegeven termijn opnieuw kan plannen. De risico's met betrekking tot het transport zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de artikelen de gebouwen van THC Protect LLC verlaten. De koper is verplicht om in aanwezigheid van de bezorger de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij de levering te controleren. In geval van schade tijdens het transport moet elke klacht binnen drie dagen na de levering bij de vervoerder worden ingediend.

Artikel 8. Garantie

Alle door THC Protect LLC geleverde producten zijn gegarandeerd. In geval van non-conformiteit van een verkocht product kan dit worden geretourneerd aan THC Protect LLC, die het zal accepteren, omruilen of terugbetalen. Alle klachten, ruil- of restitutieverzoeken moeten per post worden ingediend op het volgende adres : THC Protect LLC, 18585 Coastal Hwy Unit 10 PMB 1008, Rehoboth Beach, DE 19971-6147, Verenigde Staten, binnen een termijn van dertig dagen na levering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

THC Protect LLC is in het proces van verkoop op afstand slechts gehouden aan een inspanningsverplichting. Haar aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, onderbreking van de dienst of andere onbedoelde problemen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de website zijn en blijven het intellectuele eigendom en exclusieve eigendom van THC Protect LLC. Niemand is gemachtigd om, zelfs gedeeltelijk, de elementen van de site te reproduceren, te exploiteren of te gebruiken, hetzij als foto, logo, visueel of tekst.

Artikel 11. Persoonsgegevens

THC Protect LLC verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de koper verstrekte informatie te bewaren, die hij moet doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. De internetgebruiker heeft het recht op toegang, wijziging en verwijdering van de hem betreffende informatie. Hij kan dit op elk momTHC Protect LLC, 18585 Coastal Hwy Unit 10 PMB 1008, Rehoboth Beach, DE 19971-6147, Verenigde Staten.

Artikel 12. Geschillenregeling

Deze verkoopvoorwaarden op afstand zijn onderworpen aan de geldende wetgeving in de Verenigde Staten. Voor alle geschillen of betwistingen is de bevoegde rechtbank die van Rehoboth Beach.

Artikel 13. Contactgegevens

THC Protect LLC
18585 Coastal Hwy Unit 10 PMB 1008
Rehoboth Beach, DE 19971-6147
Verenigde Staten